Troyes Denetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret225699
Site Haritası

Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 Tarihi İtibariyle Zorunlu

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01.01.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ZORUNLU

Elvan AYDOĞDU

 


Elvan AYDOĞDU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
www.troyesdenetim.com.tr
elvanaydogdu@troyesdenetim.com
        

 

       31.05.2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen yeşil kart sahipleri ile Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan kişiler 01.01.2012 tarihi itibariyle prim ödemek koşulu ile genel sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.

         Genel Sağlık Sigortalılığının zorunlu olması ile birlikte Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona erenler, 31.01.2012 tarihine kadar gelir tespiti yaptırıp artık Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olacak ve primlerini kendileri ödeyeceklerdir.

Gelir Tespiti Nasıl Yapılacak :

         Gelir tespiti başvuru formu ile kişinin ikametgahının bulunduğu il veya ilçe kaymakamlıklarında Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma vakıflarına yapılacaktır. Daha sonra bu başvuru formundaki geliri doğrulamak amacıyla vakıf personelleri tarafından kişinin hanesine ziyarette bulunulacaktır. 31.01.2012 tarihine kadar Gelir tespiti yaptırmayanlar asgari ücretin 2 katı gelire sahip olduğu varsayılacak ve en yüksek prim ödemesine tabi tutulacaklardır.

Peki Ne Kadar Ödeyeceksiniz:

         01.01.2012 tarihinden itibaren, yeşil kart sahibi olmayan, herhangi bir genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayanlar ile genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünü kaybetmiş olan kişiler gelir tespiti sonuçlanıncaya kadar asgari ücretin (886,50.-TL) %12 si tutarında genel sağlık sigorta primi ödeyeceklerdir. SGK tarafından Re’sen tescili yapılan bu kişiler bir ay içerisinde gelir tespiti yaptırmak üzere bağlı bulunduğu vakıflara başvurması gerektiği bildirilecek ve gelir testi işlemleri SGK ve vakıf tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak sonuçlandırılacaktır. Kendisine gelir tespiti yapılmasını istemeyen kişiler ile gelir tespiti için muvafakat vermeyen kişilerin gelirleri asgari ücretin iki katı tutarında sayılacak ve bu tutarın           % 12’si kadar GSS primi alınacak.

         Aile içinde kişi başına düşen gelirlerinin asgari ücretin iki katından fazla olduğunu bildirenler, beyan ettikleri gelirleri üzerinden tescilleri yapılıp gelirlerinin %12’sini genel sağlık sigortası primi ödeyecekler ve bu kişilerin gelir tespiti yapılmasına gerek kalmayacak.

         Gelir tespiti sonucunda kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilenlerin genel sağlık sigortası primini devlet karşılayacak.
Ödemeler :

a)  Toplam Aile içi gelirin kişi başına düşen tutarı Brüt Asgari ücretin üçte birinden (886,50/3=295,5) az ise bu kişilerin primleri devlet tarafından karşılanacak,

b)   Toplam Aile içi gelirin kişi başına düşen tutarı Brüt Asgari ücretin üçte birinden fazla ve asgari ücret kadar yani 295,50 TL ile 886,50 arasında olan kişiler 295,50x%12 = 35,46 TL ödeyecek,

c)    Toplam Aile içi gelirin kişi başına düşen tutarı Brüt Asgari ücret ve iki katı tutarında ise 886,50x%12 = 106,38.-TL ödeyecek,

d)   Toplam Aile içi gelirin kişi başına düşen tutarı Brüt Asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise 1.773,00x%12 = 212,76.-TL ödeyecek. Bu kişiler isteğe bağlı bağkur kayıtlarını yaptırmak suretiyle emeklilikle ilgili primlerini de ödemeleri halinde ileri ki tarihlerde emeklilik hakkına da sahip olabileceklerdir.


Yeşil Kart Tarih Oluyor :

         Brüt asgari ücretin üçte birinden az olan ve Türkiye'de ikamet eden Türk Vatandaşlarına yeşil kart verilerek sağlık giderleri devlet tarafından karşılanıyordu. Yeşil kart sahipleri 01.01.2012 tarihinden itibaren gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek. Vizesi biten yeşil kartlıların 1 ay içerisinde gelir testi yaptırmak üzere vakıflara başvurması gerektiği bakanlıkça duyurulucak.        

Makaleler Sayfasına Git
Sirküler Sayfasına Git
Gazete Köşe Yazısına(Vergi ve Muhasebe) Git
 Gazete Köşe Yazısına(Genel Sağlık) Git