Troyes Denetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret225699
Site Haritası

6111 Sayılı Kanun ile Getirilen SGK Teşviki

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SGK TEŞVİKİ

Elvan AYDOĞDU

 


Elvan AYDOĞDU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
www.troyesdenetim.com.tr
elvanaydogdu@troyesdenetim.com
        

 

     
     31.12.2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının İşveren hisseleri devlet tarafından karşılanacak.

    6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   ki halk arasında torba yasa olarak bildiğimiz bu kanun çok tartışılmış olsa da kimilerimiz için bir çok fırsatları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan birisi de 2015 yılı sonuna kadar devam edecek olan yeni işe alınan her bir sigortalı işçinin işveren hissesinin işsizlik fonundan karşılanmasıdır. Tabi bunun içinde belirli şartların olması kaçınılmazdır.

    31.12.2015 tarihine kadar işe alınan ve fiilen çalışan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren önceki altı aya ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde kayıtlı sigortalı dışında olup, işe alındığı dönemde sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları şartıyla, diğer koşullarıda sağlamak kaydıyla, işe alınan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan işveren hisselerine ait tutarı işsizlik fonundan karşılanacaktır.

    Teşvikten Kimler ve Hangi Sürelerde Yararlanır?

1-    18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar,

a-) Mesleki Yeterlilik belgesine sahip olanlardan 48 ay süreyle,
b-) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,
c-) (a) ve (b) bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle,

2-    29 yaşından büyük erkeklerden, Mesleki yeterlik belgesi sahibi, Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay süreyle,
3-    1. ve 2. maddede kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından olması halinde ilave olarak 6 ay süreyle,
4-    Halen sigortalılığı devan eden çalışanlardan Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenlerden 12 ay süreyle,
5-    18 yaşından büyüklerden yukarıda saydığımız bentlere girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle,

uygulanmaktadır.Yukarıda bazı şartlardan bahsettik, şimdi bu şartları detaylandıralım.

 Ortalama sigortalı sayısı nasıl hesaplanır,

Sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurum’a bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.
Dolayısıyla, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurum’a bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması halinde, maddede aranılan diğer şartlarında gerçekleşmiş olması kaydıyla geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılabilecektir

 Prim Borcu Olan İşverenlerin Durumu,

    Teşvikten yararlanılabilmesi için işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca aylık prim ve hizmet belgelerinin süresinde verilmesi şartı aranmaktadır. Tüm bu şartları yerine getiren işverenler hem 5510 sayılı kanuna istinaden %5’lik indirimden hem de 6111 sayılı kanun teşvikinden aynı anda yararlanabileceklerdir. Ancak, beş puanlık sigorta primi teşvik uygulanması durumunda söz konusu teşvik unsuru, beş puanlık teşvik uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden dikkate alınarak uygulanacaktır.
 

Makaleler Sayfasına Git
Sirküler Sayfasına Git
Gazete Köşe Yazısına(Vergi ve Muhasebe) Git
 Gazete Köşe Yazısına(Genel Sağlık) Git