Troyes Denetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret225700
Site Haritası

Form Ba-Bs Düzenlenmesinde Aman Dikkat!

FORM BA-BS DÜZENLENMESİNDE AMAN DİKKAT! - ZÜBEYİR ÜLGER

Zübeyir Ülger - SMMM

213  sayılı Vergi Usul Kanunu 362 ve son olarak 381 seri numaralı genel tebliğleri ile verilecek beyanname ve bildirimler içerisinde yer edinen ve bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin 2007 yılı için KDV hariç 30.000 -YTL ,2008 yılı için KDV hariç 8.000-YTL’lik  haddi aşan mal ve hizmet alımlarını Form Ba ,mal ve hizmet satışlarını ise Form Bs ile bildirme yükümlüğü getirilmiştir.

      Yoğun çalışmalarınız içerisinde yılın yorgunluğunu dahi atamadan düzenleyeceğiniz formların hazırlanması aşamasında sizlerin ve yardımcılarınızın dikkat etmesi gereken hususlar ve bizlere sorulan soruların başında gelen tek düzen hesap planında yer alan 7’li gurup hesaplardaki hangi kalemlerin dikkate alınıp alınmayacağı sorusuna cevap arayacağız.

   
        Formların hazırlanmasında dikkate edilmesi gereken hususların başında:

 

1-Bildirimlerde 2007 yılına ait olanların hazırlanmasında limit ÖTV dahil KDV hariç yıllık 30.000 YTL olmasına rağmen ,2008 yılı için limit ÖTV dahil KDV hariç aylık 8.000 TL’dir.

2-2007 yılı için ve 2008/Ocak,Şubat,Mart ve Nisan ayları için aylık olarak düzenlenen formlar en geç 5 Haziran 2008 tarihinde saat 24,00’e kadar verilecektir.Mayıs ayından itibaren ise aylık olarak düzenlenen formlar takip eden ayın 5. gününden bir sonraki ayın 5. gününe kadar ilgili vergi dairelerine gönderilecektir.

3-Formların verilmesinden önce gerçekleşen vergi dairesi değişimlerinde, formlar halen kayıtlı bulunulan vergi dairelerine verilecektir.

4-Formlarda ithalat ve ihracat işlemleri de dikkate alınarak, YTL olarak düzenlenecek olup,

1 YTL altındaki tutarlar dikkate alınmayacaktır. Diğer bir deyişle kuruşlar ihmal edilecektir.

5-İthalat işlemleri de Form Ba’ya dahil edilecek olup,  satıcı vergi numarası kısmı “1111…” şeklinde,ihracat işlemleri Form Bs’ye dahil edilecek olup alıcı vergi numarası kısmı “2222…”

olarak kodlanacaktır.

6-Belirtilen hadler üzerinde alış ve satış işlemi bulunmayan mükelleflerde formları düzenleyecek ve mutlaka onay işlemi tamamlanacaktır.

7-Formların verilmesinden önce işini terk etmiş olan mükellefler içinde 2007 yılına ait formlar düzenlenerek verilecektir.

8-2007 yılında bilanço esasına göre defter tutan ancak 2008 yılında işletme esasına göre defter tutacak mükellefler için 2007 yılına ait Ba ve Bs formları düzenlenecek, ancak 2008 yılında işletme esasına göre defter tutacağından aylık olarak form düzenleyip verme yükümlüğü kalkmış olacaktır.

9-Birden fazla şube,atölye,irtibat bürosu vb. bulunan  firmalar KDV beyannamesinde olduğu gibi konsolide halde form hazırlayacaklar,  bir firmanın kaç şubesi olursa olsun tek form düzenleyecektir.

10-Yapılan alımlar için iade söz konusu olması halinde ,iade edilen mallar için düzenlenen faturalar da Bs formuna dahil edilecektir.Bunun satıcı için açıklaması da aynıdır.

11-Müstahsil makbuzu,gider pusulası ve Serbest Meslek makbuzlarında brüt tutarlar dikkate alınacaktır.Serbest Meslek makbuzunda da ,faturalarda olduğu gibi KDV ihmal edilecektir.

Faturalı işlemlerde ise ÖTV’nin bildirime dahil edileceğinin KDV’nin ise dahil edilmeyeceğinin bir kez daha altını çiziyorum.Çünkü çalıştırdığımız 120 ve 320 hesaplar KDV dahil kayıtlanan hesaplar olduğundan, bu konuya dikkat  etmekte fayda vardır.

12-Sigorta acentelerinin herhangi bir fatura düzenleme hadisesi olması halinde bu fatura form Ba ve Form Bs de dikkate alınacak, bunun haricindeki işlemleri dikkate alınmayacaktır. Düzenlenen poliçeler Form Bs’ye konulmayacaktır. Bu tip kuruluşların kendi aralarında düzenledikleri dekontlarda dikkate alınmayacaktır.

13-Döviz bürolarından veya bankalardan alınan veya satılan dövizler için düzenlenen DAB veya DSB ‘de formlarda dikkate alınmayacaktır. Ancak elektrik,su,telefon,doğalgaz gibi mal ve hizmet alımları formların düzenlenmesinde dikkate alınacaktır.

14-Münfesih kurumlarda devir alan kurum,münfesih kurumun ünvanı ve vergi numarası ile formları düzenleyerek gönderecektir.

15-Bu formların eksik,yanlış veya hiç verilmemiş olması halinde 213 sayılı VUK’nun 355.md. göre ceza kesilecek ve bu firmalar incelemeye öncelikli olarak sevk edileceklerdir.

16-Düzenlenen belgelerin üzerinde VERGİ USUL KANUNU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR ibaresi yazılı belgeler formlara dahil edilmeyecektir.

17-2008 yılı için limit altında kalan tutarlar Diğer Mal ve Hizmet toplamı olarak Tablo III de yer alacaktır.Ödeme kaydedici cihaz  kullanılarak yapılan satışlar toplamı KDV hariç olarak tablo III de yer alacaktır.

19-İşi bırakan mükellefler 2008 yılı için işi bıraktığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar formları vergi dairelerine göndermek zorundadırlar.5 Haziran’a kadar yapılan uzatmadan sonra bu konu önem arz etmektedir.Tasfiyesi devam eden firmalar tasfiye süresince geçici vergi beyannamesi vermemekte olmalarına rağmen, bu formları vermek zorundadırlar.Tasfiyenin kapanışının tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde son formları da vereceklerdir.

20-Formların arka yüzlerinde bulunan açıklamaların okunması önem arz etmektedir.

21-Kurumlar Vergisi muafiyeti bulunan bilânço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri söz konusu formları düzenlemek zorunda değildir, söz gelimi Kurumlar Vergisi muafiyeti olan Yapı Kooperatifleri gibi…

En çok sorulan ve yazımızın başında da belirttiğimiz Hesap planında 7’li grupta yer alan kalemlerin hangilerinin formların düzenlenmesinde dikkate alınmayacağı tebliğin lafsından anlaşılmaktadır.

Üzerinde vergi dairesi ve vergi numarası yazılı olan tüm fatura,gider pusulası,müstahsil makbuzu,serbest meslek makbuzu,yazarkasa fişi ve son tebliğler ile yürürlüğe giren doktor ve diş hekimlerince kullanılacak olan pos makinası slipleri (Üzerinde yukarıdaki 16. maddede yazılı açıklama bulunan faturalar hariç)  formların düzenlenmesinde dikkate alınacaktır.Dolayısı ile bu belgeler ile satın alınan mal ve hizmetlerin kaydedildiği 7 grup hesaplar,bu kalemler için dikkate alınacaktır.

Sigorta şirketlerince düzenlenen poliçeler, alındı belgeleri,tahsil tediye makbuzları,vergi ödeme belgeleri,Sosyal güvenlik prim belgeleri,çek,senet belgeleri,maaş bordroları, dekontlar,noter makbuzları,banka giderleri,finansman giderleri (Leasing faturaları hariç ),ekstreler,döviz alım ve satım belgeleri, şahıs sigorta primleri,meslek odası aidat ödeme belgeleri gibi kalemler formların düzenlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

Bu yoğun çalışma temposunda, beyannamelerin yorgunluğunu atamadan Ba-Bs formları ile sıkıntı yaşayan tüm meslek mensuplarının, Maliye bundan sonra çıkaracak bir şeyler bulamaz diye söylendiklerini duyar gibiyim; ancak acele etmeyin, önümüzdeki yıl BASEL II standartları yolda…

Makaleler Sayfasına Git
Sirküler Sayfasına Git
Gazete Köşe Yazısına (Vergi ve Muhasebe) Git
 Gazete Köşe Yazısına (Genel Sağlık) Git