Troyes Denetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret225695
Site Haritası

2013 Yılı ve Öncesi Sirküler

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNCE TAHSİSİ EDİLEN İŞYERLERİNİN SATIŞINDA KDV ve KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI HAKKINDA
Organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan ve arsa tahsis edilmek suretiyle sahip olunan işyerlerinin veya tahsis  edilen arsaların satışında kurumlar vergisi istisnası ile KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı yönünde görüşümüz istenmektedir. >>devamı

6495 SAYILI TORBA YASA HAKKINDA
02/08/2013 tarihinde yayımlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki  6495 sayılı Kanun (torba yasa) ile getirilen düzenlemelerden şirketinizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz maddeler. >>devamı

YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA

Bilindiği gibi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69. Maddesi ile 3 yıllık sürede yatırım indirimi istisnası haklarının bir kısmını ya da tamamını kullanamayan mükelleflerin bu hakları 31.12.2008 tarihinden itibaren kaldırılmıştı.

08.01.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E:2006/95 ve K:2009/144 Sayılı kararı ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69.Maddesinde yer alan ve yatırım indirimini süre ile sınırlandıran düzenleme iptal edilmiştir. >>devamı


KDV İADELERİNDE İBRAZI İSTENEN LİSTELERARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GÖNDERİLECEKTİR!

KDV mükellefleri Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde, indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesini ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesini internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir.  >>devamı

BA-BS FORMLARI VE UYGULAMALARI
350 seri numaralı VUK Genel tebliği ile uygulamaya giren formBa-BS ile ile ilgili son düzenleme 396 seri numaralı VUK Genel tebliği ile değişikliğe uğramış olup, yapılan değişiklikler,özellikli konular ve dikkat edilmesi gereken hususlar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. >>devamı

8+1 MİNİBÜSÜ OLANLARA MÜJDE!
8+1 minibüsleri otomobil olarak kabul eden Mali İdare, bu tip araçlara değerinin 2-3 katı vergi ve ceza kesmekte  , mağdur olanların Vergi Mahkemelerinde açtıkları davalar da reddedilmekteydi.

     Şirketimiz danışmanlığı desteği ile yürütülen dava  Ankara 1. Veri Mahkemesinde   mükellef lehine sonuçlanarak kesilen 12.782,21 TL vergi ve 12.782,21 TL vergi zıyaı cezası red edilerek, bu tip aracı olanlar için mağduriyetlere de yargı dur demiştir. >> devamı